תמריצים ממשלתיים לחברות הפועלות בפארק

אזור הנגב מהווה כ-60% משטחה הכולל של ישראל ולכל ברור שהאזור הנו מנוע הצמיחה המרכזי של מדינת ישראל לעשורים הקרובים. לאור הצפיפות הגדולה והתחרות הגוברת על הון אנושי איכותי באזור המרכז, כמו גם בעיות התחבורה ההופכות קשות יותר ויותר ומחירי הדיור המאמירים, הפארק מהווה פתרון אפקטיבי עבור חברות ההיי-טק הפועלות בישראל המעוניינות להמשיך לצמוח ולהרחיב את היכולת שלהן לגעת בהון אנושי איכותי נוסף.

ממשלת ישראל, עיריית באר שבע והנהלת הפארק שמו למטרה להפוך את העיר ואת הפארק למתחם ההזדמנויות החדש של התעשייה הטכנולוגית בישראל. העיר באר שבע והפארק ממוקמים באזור פיתוח א', דבר המאפשר לחברות המקימות בפארק מרכזי פעילות להשתתף במסלולי תמריצים משמעותיים מטעם המדינה. 

בין מסלולי התמריצים הקיימים עבור חברות בפארק*​

מסלול שכר גבוה

מסלול תעסוקה בשכר גבוה לחברות היי-טק -
רשות ההשקעות במשרד הכלכלה מעניקה תמריצים
וסבסוד שכר העובדים עבור המעסיק בשיעור משמעותי

מסלול הסייבר

סבסוד שכר לפעילויות בתחומי הסייבר במסלול ייעודי
של מערך הסייבר הלאומי

מס חברות מופחת – מפעל טכנולוגי מועדף

חברות העומדות בתנאי מפעל טכנולוגי מועדף זכאיות להטבה בהפחתה משמעותית של שיעור המס שלהן לשיעורי מס שבין 6% ל-7.5%

*בכפוף לעמידה בתנאי המסלול הספציפי. המסלולים עלולים להשתנות מעת לעת

תמריצים לפיתוח טכנולוגיה חדשנית

מענקים משמעותיים המוענקים על ידי רשות החדשנות לחברות העוסקות בפיתוחים טכנולוגיים חדשניים באזור באר שבע (אזור פיתוח א')

לראש
העמוד