shadowbartop
credit_bway

החזון

במיקום אסטרטגי מושלם בבירת הנגב, מוקם פארק גב-ים נגב - מרכז המו"פ המוביל בישראל ובו שטחי היי-טק ומשרדים בהיקף כולל של כ- 200,000 מ"ר.

פארק זה הינו ביטוי חדש להתגשמות חזונו של דוד בן-גוריון ופרי שיתוף פעולה בין גורמי אקדמיה, מו"פ, טכנולוגיה, עסקים ותעשייה מהשורה הראשונה בארץ ובעולם.

"...ישנה לדעתי משימה אחת שאינה רגעית וחולפת
אלא היא משימת הדור: עלייה וישובו של הדרום והנגב.
נוכל לה אם נשתמש בשתי התוכנות שנתברכנו בהן: חלוציות ומדע..."

(דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון)

shadowright