shadowbartop
credit_bway
photo3
photo2
photo3
photo4

עיריית באר שבע לוגו

בירת ההזדמנויות של ישראל, באר שבע, בירת הנגב, היא מטרופולין בעל חשיבות לאומית בתחומי הכלכלה, האקדמיה והתרבות.
עיריית באר שבע, בשיתוף ממשלת ישראל, יוצרת מרחב הזדמנויות ייחודי המבטיח את התנאים להצלחה:

  • מסלול ליווי מיוחד לחברות ויזמים המגיעים לעיר
  • הנחה משמעותית בארנונה לחברות עתירות ידע בפארק
  • פיתוח תשתיות תחבורה ציבורית אל העיר בתוכה נגישות מהירה למרכז הארץ באמצעות כביש 6 ורכבת ישראל (כ- 50 דקות)
  • פיתוח העיר כמוקד כלכלי וחיזוק מוסדות האקדמיה
  • האצת אישורי בנייה ליזמים להרחבת והעשרת היצע המגורים
  • תמריצים לאלפי הסטודנטים המסיימים את לימודיהם מדי שנה בנגב, בכדי להשאירם בעיר
  • מערכת חינוך איכותית ומתקדמת - זוכת פרס החינוך לשנת 2011
  • טיפול בתעסוקה לבני זוגם של העובדים
  • באר שבע במקום הראשון בישראל בכמות בוגרי הנדסה (אוניברסיטת בן גוריון ומכללת sce), מדי שנה
shadowright