shadowbartop
credit_bway
photo3
photo2
photo3
photo4

אוניברסיטת בן גוריון לוגו

יתרון הידע - כשאקדמיה חוברת לתעשייה

  • חיסכון משמעותי בעלויות המו"פ של החברות בפארק
  • שילוב חוקרים בכירים, סטודנטים ובוגרים בפעילות המו"פ של החברות בפארק
  • שיתוף פעולה ייחודי בין מחקר אקדמי לתעשייה בהובלת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
  • פוטנציאל כח אדם גדול ואיכותי - באוניברסיטה למעלה מ- 20,000 סטודנטים, כמחצית מתוכם במקצועות ההנדסה והמדעים המתקדמים
  • כשליש מהסטודנטים לומדים בתכניות לתארים מתקדמים
shadowright