shadowbartop
credit_bway

בנייני הפארק

בניין 1
המוקם בכניסה למתחם, מהווה מוקד עסקים תוסס, הן של המתחם עצמו והן של האזור כולו.
הבניין מאוכלס כולו ע"י חברות טכנולוגיה מהמובילות בארץ ובעולם.

בניין 2
מוקם בימים אלה, בכניסה למתחם, בצמוד לבניין 1.

shadowright