shadowbartop
credit_bway
photo3
photo2
photo4

בניין 2

בניין 2 מוקם, בימים אלה, בכניסה למתחם, בצמוד לבניין 1.

 • לבניין שני אגפים, המחוברים באטריום מעוצב ובלובי משותף.
 • 4 קומות משרדים מעל קומת כניסה משולבת.
 • שטחי מסחר עם חזית לשדרה הראשית.
 • שטח כולל - 12,000 מ"ר.
 • שטח קומה טיפוסית כ- 2,600 מ"ר.
 • התאמה לצרכי הלקוח .
 • לובי מאויש 24 שעות ביממה.
 • מעליות נוסעים מרווחות ומהירות.
 • מיזוג אוויר מרכזי ממרכז האנרגיה - 24 שעות ביממה.
 • הבניין עומד בתקן Leed Silver לבנייה ירוקה.
 • שימוש במערכות חכמות לניהול אנרגיה ומערכות למיחזור.
 • מים אפורים.
 • מלתחות וחניה מקורה לאופניים.
 • אכלוס משוער - סוף שנת 2014.
shadowright