shadowbartop
credit_bway

ההזדמנות

זו ההזדמנות הייחודית שלכם להצטרף להצלחה וליהנות מסינרגיה של יתרונות בלעדיים:

נבחרת מובילה
גב-ים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, עיריית באר שבע, KUD, ובתמיכת מדינת ישראל

מתחם חדש ותוסס
בזכות ריכוז החברות, הזיקה לאוניברסיטה וקמפוס התקשוב הסמוך

תנאים עדיפים
בזכות שיתוף העירייה והעידוד הממשלתי

סביבת עבודה אידיאלית
קרקע פורייה לעבודה איכותית ויצירתית

זמינות כח אדם
מתן מענה לביקוש גובר מצד התעשייה לכח-אדם זמין ומיומן

מיקום ונגישות
קרבה לצירי תנועה מרכזיים ולמרכז העיר, גשר הולכי רגל בין הפארק לתחנת הרכבת.

shadowright