shadowbartop
credit_bway

הפארק

פארק גב-ים נגב מוקם בליבו של מתחם עירוני חדש ורחב מימדים, היוצר ציר ברור בין אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לקמפוס התקשוב של צה"ל.

ריכוז זה של חברות, ארגונים ומוסדות העוסקים בטכנולוגיות מתקדמות, מחקר ופיתוח - יהפוך במהרה לבעל חשיבות לאומית ובינלאומית בתחומים אלה.

העובדה, כי הפארק ממוקם בתוך העיר, מנגישה אותו גם לאוכלוסיה המתגוררת בשכונות הסמוכות, לעשרות אלפי הסטודנטים הלומדים באוניברסיטה ולאלפי החיילים שישרתו בעתיד בקמפוס התקשוב.

כך, ייהפך הפארק לא רק למוקד תעסוקה, אלא גם לציר בילוי ופנאי תוסס ועירני.

shadowright