shadowbartop
credit_bway

השותפים

פארק גב-ים נגב הוא פרי עמל משותף של גורמי אקדמיה, מו"פ, טכנולוגיה,
עסקים ותעשייה מהשורה הראשונה בארץ ובעולם: חברת גב-ים מקבוצת נכסים ובניין IDB,
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, עיריית באר שבע, חברת הפיתוח הבינלאומית KUD ובעידוד ממשלת ישראל.

logos KUDעיריית באר שבעאוניברסיטת בן גוריון גב-ים

shadowright