shadowbartop
credit_bway

סביבת עבודה מושלמת

פארק גב-ים נגב הוא פארק היי-טק ומו"פ המיועד לחברות טכנולוגיה ומדעי החיים, ישראליות ובינלאומיות.

העקרונות המנחים בהקמת הפארק מבוססים על נסיונה של חברת גב-ים בהקמה וניהול של פארק מתם בחיפה (פארק ההיי-טק והעסקים הגדול בישראל), של מרכזי ההיי-טק והעסקים בהרצליה פיתוח ושל פארקים עסקיים נוספים בישראל.

חברת גב-ים מיישמת עקרונות אלה ביצירת סביבת מושלמת, נוחה ומותאמת לחברות שיפעלו בפארק.

shadowright