shadowbartop
shadowbarbottom
credit_bway
map icon

מיקום

  • סמוך לאוניברסיטה ולקמפוס התקשוב של צה"ל
  • צמוד לתחנת הרכבת באר שבע צפון
  • גשר הולכי רגל לתחנת רכבת באר שבע צפון
  • גישה ישירה לכביש 6 ולצירי תנועה מרכזיים בעיר
yellow
BtnArea pop6 pop8 pop10 pop1 pop3 pop4 pop9 pop7 pop2
מיקום
shadowright