shadowbartop
credit_bway

שדרת המסחר

כחלק מתפיסת סביבת עבודה מושלמת, מוקמת בפארק, בנוסף לבנייני המשרדים, שדרת מסחר שתכלול מסעדות, ומוקדי בילוי ומסחר.

מיקומו והיקפו של פארק גב-ים נגב תורמים להפיכתו למרכז עירוני משמעותי, בו נפגשים עובדי הפארק עם קהל גדול ורחב של אורחי הפארק, סטודנטים, חיילים, תושבי השכונות הסמוכות ונוסעי הרכבת הרבים.

shadowright