shadowbartop
shadowbarbottom
credit_bway
photo3
photo2
photo3

תמריצים

ממשלת ישראל: הנגב בעדיפות לאומית!
הנגב הוא מרחב האפשרויות של ישראל. פיתוח הנגב, ובמרכזו העיר באר שבע, עומד בראש סדר העדיפויות של ממשלת ישראל. בין הפעולות המתקיימות במסגרת מדיניות זו:


 • מתן מענקי תעסוקה ומו"פ מוגדלים של ממשלת ישראל לחברות בפארק (בכפוף לתנאים)
 • הקמת קמפוס התקשוב של צה"ל בצמוד לפארק
 • הקמת קמפוס אגף המודיעין בצומת שוקת, הסמוך לפארק
 • הקמת עיר הבה"דים, 15 ק"מ דרומית לבאר שבע
 • הכפלת מסילת הרכבת לקיצור זמן הנסיעה ממרכז הארץ ל- 50 דקות
 • תכנון שדה תעופה בינלאומי שני לישראל בנבטים (5 דקות מבאר שבע)
 • עידוד אוכלוסיה צעירה ואיכותית למעבר לנגבמשרד התמ"ת הקים את המטה לפיתוח אזורי, אשר תחומי פעילותו הם:

 • תכנון כלכלי-אזורי, ריכוז ויצירת מאגרי נתונים לטובת משקיעים ויזמים
 • יצירת תוכניות לפיתוח כלכלי-תעסוקתי
 • הסרת חסמים ותיאום תהליכי עבודה מזורזים בתוך המשרד אל מול יזמים ומשקיעים
 • תיאום פעילויות הפיתוח מול משרד האוצר, משרד רוה"מ, המשרד לפיתוח הנגב והגליל ורשויות פיתוח
 • שיווק וליווי משקיעים
shadowright